فهرست ویژگی‌های سراسری یا Global تگ‌های HTML

این ویژگی‌ها عمومی هستند به این معنا که می‌توانند با تمام تگ‌های HTML استفاده شوند.

ویژگی تگتوضیح
accesskeyیک کلید میانبر را برای فعال کردن/تمرکز کردن روی یک عنصر مشخص می‌کند
classیک یا چند نام کلاس کدهای CSS را برای یک عنصر مشخص می کند (به یک کلاس در مجموعه CSSهای فراخوانی‌شده اشاره می‌کند)
contenteditableمشخص می‌کند که آیا محتوای یک عنصر قابل ویرایش است یا نه
data-*برای ذخیره داده های سفارشی خصوصی در صفحه یا برنامه استفاده می شود
dirجهت نوشتن متن را برای محتوای یک عنصر مشخص می کند (چپ به راست یا راست به چپ)
draggableمشخص می کند که آیا یک عنصر قابل کشیدن (Drag) است یا خیر 
hiddenمشخص می کند که یک عنصر نمایش داده شده، یا تا این لحظه هرگز نمایش داده شده یا خیر
idیک شناسه منحصر به فرد برای یک عنصر برای اشاره مستقیم به آن در یک سند HTML را مشخص می کند
langزبان محتوای داخل عنصر را مشخص می کند
spellcheckمشخص می‌کند که عملیات بررسی املا و دستور زبان محتوای یک عنصر را انجام بدهد یا خیر
styleسبک نمایش ظاهری را با استفاده از دستورات CSS مخصوص به آن عنصر را به صورت اختصاصی (In-Line) مشخص می کند
tabindexترتیب فهرست‌وار یک عنصر را به صورت شماره‌گذاری شده مشخص می کند
titleبرای نمایش اطلاعات اضافی یک عنصر استفاده می‌شود که به صورت یک متن هنگام حرکت ماوس روی عنصر نمایش داده می‌شود
translateمشخص می کند که آیا محتوای یک عنصر باید ترجمه شود یا نه

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

با به اشتراک گذاری این صفحه، یک فرصت خوب به دوستان خود هدیه می‌دهید