مقایسه چهار CMS معتبر جهان

در این مقاله پاسخ خود را خواهید یافت که DNN بهتر است یا WordPress و چه طور انتخاب کنیم؟

پلتفرم‌ها و CMSهای زیادی که تعداد آن ها بیش از 200 عدد می‌رسد در دنیای وب وجود دارند که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها پورتال و وب‌سایت خود را با سرعت بیشتر و هزینه‌ی کمتر راه‌اندازی نمایید. ولی آیا همه آن‌ها برای کار شما قابل استفاده و قابل اعتماد هستند؟ در جدول زیر پلتفرم قدرتمند DNN یا دات نت نیوک (DotNetNuke) را با سه تا از معتبرترین پلتفرم‌های شناخته شده‌ی جهان یعنی WordPress و Drupal و Joomla مقایسه کرده‌ایم. البته هیچ CMSی بی عیب نیست ولی بی‌شک یکی از بهترین و قدرتمند‌ترین CMSها برای طراحی وب‌سایت شما است... جزئیات بیشتر را از جدول زیر مطالعه نمایید.

فاکتورهای مقایسه

DNN (DotNetNuke)

Drupal

Joomla!

WordPress

System Requirements
DNN Platform (DotNetNuke Community Edition)
Drupal
Joomla!
WordPress
Application Server
IIS/.Net
Apache
CGI
blank
Database
MSSQL
MySQL
MySQL
MySQL
Operating System
Windows Only
Platform Independent
Platform Independent
Platform Independent
Programming Language
C#
PHP
PHP
PHP
Root Access
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
Shell Access
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
Web Server
IIS
Any
Any
blank
Security
DNN Platform (DotNetNuke Community Edition)
Drupal
Joomla!
WordPress
Audit Trail
دارد
دارد
ندارد
محدود
Captcha
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Content Approval
دارد
دارد
دارد
دارد
Email Verification
دارد
دارد
دارد
دارد
Granular Privileges
دارد
دارد
دارد
دارد
Kerberos Authentication
افزونه رایگان
ندارد
ندارد
ندارد
LDAP Authentication
افزونه رایگان
افزونه رایگان
دارد
افزونه رایگان
Login History
دارد
دارد
دارد
افزونه رایگان
NIS Authentication
افزونه رایگان
ندارد
ندارد
ندارد
NTLM Authentication
دارد
افزونه رایگان
ندارد
ندارد
Pluggable Authentication
دارد
دارد
دارد
افزونه رایگان
Problem نداردtification
دارد
ندارد
ندارد
افزونه رایگان
Sandbox
دارد
ندارد
ندارد
محدود
Session Management
دارد
دارد
دارد
افزونه رایگان
SMB Authentication
افزونه رایگان
ندارد
ندارد
ندارد
SSL Compatible
دارد
دارد
دارد
دارد
SSL Logins
دارد
افزونه رایگان
دارد
دارد
SSL Pages
دارد
افزونه رایگان
دارد
محدود
Versioning
دارد
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Support
DNN Platform (DotNetNuke Community Edition)
Drupal
Joomla!
WordPress
Certification Program
دارد
محدود
ندارد
محدود
Code Skeletons
دارد
دارد
افزونه رایگان
دارد
Commercial Manuals
دارد
دارد
دارد
دارد
Commercial Support
دارد
دارد
دارد
دارد
Commercial Training
دارد
دارد
دارد
دارد
Developer Community
دارد
دارد
دارد
دارد
Online Help
دارد
دارد
دارد
دارد
Pluggable API
دارد
دارد
دارد
دارد
Professional Hosting
دارد
دارد
دارد
دارد
Professional Services
دارد
دارد
دارد
دارد
Public Forum
دارد
دارد
دارد
دارد
Public Mailing List
دارد
دارد
دارد
دارد
Test Framework
دارد
دارد
دارد
دارد
Third-Party Developers
دارد
دارد
دارد
دارد
Users Conference
دارد
دارد
دارد
دارد
Ease of Use
DNN Platform (DotNetNuke Community Edition)
Drupal
Joomla!
WordPress
Drag-N-Drop Content
دارد
افزونه رایگان
ندارد
دارد
Email To Discussion
ندارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Friendly URLs
دارد
دارد
دارد
دارد
Image Resizing
دارد
افزونه رایگان
دارد
دارد
Macro Language
دارد
افزونه رایگان
دارد
افزونه رایگان
Mass Upload
دارد
افزونه رایگان
دارد
دارد
Prototyping
دارد
محدود
دارد
افزونه رایگان
Server Page Language
دارد
دارد
دارد
دارد
Site Setup Wizard
دارد
محدود
ندارد
ندارد
Spell Checker
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
دارد
Style Wizard
دارد
محدود
ندارد
ندارد
Subscriptions
دارد
افزونه رایگان
دارد
افزونه رایگان
Template Language
دارد
دارد
دارد
ندارد
UI Levels
دارد
دارد
دارد
دارد
Undo
دارد
محدود
ندارد
محدود
WYSIWYG Editor
دارد
افزونه رایگان
دارد
دارد
Zip Archives
دارد
ندارد
ندارد
افزونه رایگان
Performance
DNN Platform (DotNetNuke Community Edition)
Drupal
Joomla!
WordPress
Advanced Caching
دارد
دارد
دارد
افزونه رایگان
Database Replication
دارد
دارد
ندارد
افزونه رایگان
Load Balancing
دارد
دارد
دارد
دارد
Page Caching
دارد
دارد
دارد
افزونه رایگان
Static Content Export
دارد
ندارد
ندارد
افزونه رایگان
Management
DNN Platform (DotNetNuke Community Edition)
Drupal
Joomla!
WordPress
Advertising Management
دارد
افزونه رایگان
دارد
ندارد
Asset Management
دارد
دارد
دارد
دارد
Clipboard
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
Content Scheduling
دارد
افزونه رایگان
دارد
محدود
Content Staging
افزونه قابل خرید
افزونه رایگان
ندارد
ندارد
Inline Administration
دارد
دارد
دارد
افزونه رایگان
Online Administration
دارد
دارد
دارد
دارد
Package Deployment
دارد
افزونه رایگان
ندارد
ندارد
Sub-sites / Roots
دارد
دارد
دارد
دارد
Themes / Skins
دارد
دارد
دارد
دارد
Trash
دارد
ندارد
دارد
دارد
Web Statistics
دارد
دارد
دارد
افزونه رایگان
Web-based Style/Template Management
دارد
دارد
دارد
دارد
Web-based Translation Management
دارد
دارد
افزونه رایگان
محدود
Workflow Engine
دارد
افزونه رایگان
ندارد
ندارد
Interoperability
DNN Platform (Community Edition)
Drupal
Joomla!
WordPress
Content Syndication (RSS)
دارد
دارد
دارد
دارد
FTP Support
دارد
محدود
دارد
افزونه رایگان
iCal
افزونه قابل خرید
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
UTF-8 Support
دارد
دارد
دارد
دارد
WAI Compliant
محدود
محدود
ندارد
محدود
WebDAV Support
افزونه قابل خرید
ندارد
ندارد
ندارد
XHTML Compliant
دارد
دارد
دارد
دارد
Flexibility
DNN Platform (DotNetNuke Community Edition)
Drupal
Joomla!
WordPress
CGI-mode Support
دارد
دارد
دارد
ندارد
Content Reuse
دارد
محدود
دارد
دارد
Extensible User Profiles
دارد
دارد
دارد
افزونه رایگان
Interface Localization
دارد
دارد
دارد
دارد
Metadata
دارد
دارد
دارد
دارد
Multi-lingual Content
دارد
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Multi-lingual Content Integration
دارد
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Multi-Site Deployment
دارد
دارد
افزونه رایگان
دارد
URL Rewriting
دارد
دارد
دارد
دارد
Built-in Applications
DNN Platform (DotNetNuke Community Edition)
Drupal
Joomla!
WordPress
Blog
دارد
دارد
دارد
دارد
Chat
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Classifieds
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Contact Management
دارد
افزونه رایگان
دارد
افزونه رایگان
Data Entry
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Database Reports
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
ندارد
Discussion / Forum
دارد
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Document Management
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
دارد
Events Calendar
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Events Management
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Expense Reports
افزونه قابل خرید
ندارد
افزونه رایگان
ندارد
FAQ Management
دارد
دارد
دارد
افزونه رایگان
File Distribution
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Graphs and Charts
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Groupware
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
ندارد
Guest Book
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Help Desk / Bug Reporting
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
HTTP Proxy
دارد
ندارد
ندارد
افزونه رایگان
In/Out Board
افزونه رایگان
افزونه رایگان
ندارد
افزونه رایگان
Job Postings
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Link Management
دارد
افزونه رایگان
دارد
دارد
Mail Form
دارد
افزونه رایگان
دارد
افزونه رایگان
Matrix
افزونه رایگان
ندارد
ندارد
ندارد
My Page / Dashboard
افزونه قابل خرید
افزونه رایگان
ندارد
دارد
Newsletter
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Photo Gallery
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
دارد
Polls
دارد
دارد
دارد
افزونه رایگان
Product Management
دارد
افزونه رایگان
دارد
افزونه رایگان
Project Tracking
افزونه قابل خرید
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Search Engine
دارد
دارد
دارد
دارد
Site Map
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Stock Quotes
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Surveys
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Syndicated Content (RSS)
دارد
دارد
دارد
دارد
Tests / Quizzes
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Time Tracking
افزونه قابل خرید
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
User Contributions
دارد
دارد
دارد
دارد
Weather
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Web Services Front End
دارد
محدود
دارد
افزونه رایگان
Wiki
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Commerce
DNN Platform (DotNetNuke Community Edition)
Drupal
Joomla!
WordPress
Affiliate Tracking
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Inventory Management
افزونه قابل خرید
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Pluggable Payments
افزونه قابل خرید
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Pluggable Shipping
افزونه قابل خرید
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Pluggable Tax
افزونه قابل خرید
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Point of Sale
افزونه قابل خرید
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Shopping Cart
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Subscriptions
دارد
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
Wish Lists
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان
افزونه رایگان

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

با به اشتراک گذاری این صفحه، یک فرصت خوب به دوستان خود هدیه می‌دهید