دات نت نیوک

پلن‌های یک ساله هاستینگ ویندوز

  • پلن هاستینگ IRWinPlan-01
  • پلن هاستینگ IRWinPlan-02
  • 👌🏻 پلن هاستینگ IRWinPlan-03
  • پلن هاستینگ IRWinPlan-04
  • پلن هاستینگ IRWinPlan-05
  • پلن هاستینگ IRWinPlan-06
  • ➕ افزونه سایت IRExt-01
  • ➕ افزونه سایت IRExt-02

بسته‌ی میزبانی IRWinPlan-01

چرا میزبانی کارگزاران تجارت الکترونیک ایران؟ علت آن استفاده از جدیدترین سرور HP Gen10 مستقر در بهترین دیتاسنتر کشور در تهران، همراه با فضای ذخیره‌سازی ۲۵ برابر سریع‌تر از فضاهای ذخیره‌سازی موجود در بازار از نوع SSD NVMe و سریع‌ترین حافظه‌های سرور از نوع DDR4 و بکاپ‌گیری هفتگی رایگان با پهنای باند ۱ گیگابیت بر ثانیه و ترافیک نامحدود و مدیریت حافظه است.

به اندازه فضای هاست

ویژگی‌های بسته هاستینگ شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی 3GB SSD NVMe
ترافیک ماهیانه نامحدود
حافظه‌ی Application Pool تا 500MB
نوع پنل میزبانی آخرین نسخه Plesk Onyx
تعداد سایت قابل انتشار ۱ عدد
تعداد سایت موبایل ۱ عدد
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد آلیاس دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
فضای هر ایمیل به اندازه حداکثر فضای هاست
فضای کل ایمیل‌ها به اندازه حداکثر فضای هاست
تعداد Mailing List نامحدود
تعداد FTP نامحدود
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۱ عدد
مجموع فضای MySQL به اندازه حداکثر فضای هاست
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۱ عدد
مجموع فضای MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
حداکثر فضای فایل MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
حداکثر فضای لاگ MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
دوره تمدید بسته میزبانی ۱ ساله
Web users نامحدود
ODBC connections نامحدود
DNS zone management دارد
PHP version and handler دارد
Spam filter management دارد
Antivirus management دارد
Backup and restoration دارد
Web statistics management دارد
Log rotation management دارد
Access to Application Catalog دارد
Node.js support management دارد
Git management دارد
Access to WordPress Toolkit دارد
Microsoft ASP.NET support ASP.NET 4.6.2
CGI support دارد
SSI support دارد
SSL/TLS support SEO-safe دارد
Webmail service MailEnable Webmail 10.12
IIS application pool Dedicated IIS 10
توضیحات مخصوص سایت‌های سبک اسکریپت بیس و ساده
هزینه خرید/تمدید (درهم) 300 درهم در سال ( 25 AED / ماه )
هزینه خرید/تمدید (یورو) 60 یورو در سال ( 5€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) سالانه ۴۹۰ هزار تومان

بسته‌ی میزبانی IRWinPlan-02

چرا میزبانی کارگزاران تجارت الکترونیک ایران؟ علت آن استفاده از جدیدترین سرور HP Gen10 مستقر در بهترین دیتاسنتر کشور در تهران، همراه با فضای ذخیره‌سازی ۲۵ برابر سریع‌تر از فضاهای ذخیره‌سازی موجود در بازار از نوع SSD NVMe و سریع‌ترین حافظه‌های سرور از نوع DDR4 و بکاپ‌گیری هفتگی رایگان با پهنای باند ۱ گیگابیت بر ثانیه و ترافیک نامحدود و مدیریت حافظه است.

به اندازه فضای هاست

ویژگی‌های بسته هاستینگ شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی 7GB SSD NVMe
ترافیک ماهیانه نامحدود
حافظه‌ی Application Pool تا 600MB
نوع پنل میزبانی آخرین نسخه Plesk Onyx
تعداد سایت قابل انتشار ۱ عدد
تعداد سایت موبایل ۱ عدد
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد آلیاس دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
فضای هر ایمیل به اندازه حداکثر فضای هاست
فضای کل ایمیل‌ها به اندازه حداکثر فضای هاست
تعداد Mailing List نامحدود
تعداد FTP نامحدود
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۱ عدد
مجموع فضای MySQL به اندازه حداکثر فضای هاست
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۲ عدد
مجموع فضای MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
حداکثر فضای فایل MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
حداکثر فضای لاگ MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
دوره تمدید بسته میزبانی ۱ ساله
Web users نامحدود
ODBC connections نامحدود
DNS zone management دارد
PHP version and handler دارد
Spam filter management دارد
Antivirus management دارد
Backup and restoration دارد
Web statistics management دارد
Log rotation management دارد
Access to Application Catalog دارد
Node.js support management دارد
Git management دارد
Access to WordPress Toolkit دارد
Microsoft ASP.NET support ASP.NET 4.6.2
CGI support دارد
SSI support دارد
SSL/TLS support SEO-safe دارد
Webmail service MailEnable Webmail 10.12
IIS application pool Dedicated IIS 10
توضیحات مخصوص سایت‌های سبک اسکریپت بیس و ساده
هزینه خرید/تمدید (درهم) 420 درهم در سال ( 35 AED / ماه )
هزینه خرید/تمدید (یورو) 108 یورو در سال ( 9€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) سالانه ۸۹۰ هزار تومان

بسته‌ی میزبانی IRWinPlan-03

چرا میزبانی کارگزاران تجارت الکترونیک ایران؟ علت آن استفاده از جدیدترین سرور HP Gen10 مستقر در بهترین دیتاسنتر کشور در تهران، همراه با فضای ذخیره‌سازی ۲۵ برابر سریع‌تر از فضاهای ذخیره‌سازی موجود در بازار از نوع SSD NVMe و سریع‌ترین حافظه‌های سرور از نوع DDR4 و بکاپ‌گیری هفتگی رایگان با پهنای باند ۱ گیگابیت بر ثانیه و ترافیک نامحدود و مدیریت حافظه است.

به اندازه فضای هاست

ویژگی‌های بسته هاستینگ شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی 10GB SSD NVMe
ترافیک ماهیانه نامحدود
حافظه‌ی Application Pool تا 700MB
نوع پنل میزبانی آخرین نسخه Plesk Onyx
تعداد سایت قابل انتشار ۱ عدد
تعداد سایت موبایل ۱ عدد
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد آلیاس دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
فضای هر ایمیل به اندازه حداکثر فضای هاست
فضای کل ایمیل‌ها به اندازه حداکثر فضای هاست
تعداد Mailing List نامحدود
تعداد FTP نامحدود
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۱ عدد
مجموع فضای MySQL به اندازه حداکثر فضای هاست
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۲ عدد
مجموع فضای MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
حداکثر فضای فایل MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
حداکثر فضای لاگ MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
دوره تمدید بسته میزبانی ۱ ساله
Web users نامحدود
ODBC connections نامحدود
DNS zone management دارد
PHP version and handler دارد
Spam filter management دارد
Antivirus management دارد
Backup and restoration دارد
Web statistics management دارد
Log rotation management دارد
Access to Application Catalog دارد
Node.js support management دارد
Git management دارد
Access to WordPress Toolkit دارد
Microsoft ASP.NET support ASP.NET 4.6.2
CGI support دارد
SSI support دارد
SSL/TLS support SEO-safe دارد
Webmail service MailEnable Webmail 10.12
IIS application pool Dedicated IIS 10
توضیحات مخصوص سایت‌های سبک اسکریپت بیس و ساده
هزینه خرید/تمدید (درهم) 600 درهم در سال ( 50 AED / ماه )
هزینه خرید/تمدید (یورو) 180 یورو در سال ( 15€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) سالانه ۱،۲۹۰،۰۰۰ تومان

بسته‌ی میزبانی IRWinPlan-04

چرا میزبانی کارگزاران تجارت الکترونیک ایران؟ علت آن استفاده از جدیدترین سرور HP Gen10 مستقر در بهترین دیتاسنتر کشور در تهران، همراه با فضای ذخیره‌سازی ۲۵ برابر سریع‌تر از فضاهای ذخیره‌سازی موجود در بازار از نوع SSD NVMe و سریع‌ترین حافظه‌های سرور از نوع DDR4 و بکاپ‌گیری هفتگی رایگان با پهنای باند ۱ گیگابیت بر ثانیه و ترافیک نامحدود و مدیریت حافظه است.

به اندازه فضای هاست

ویژگی‌های بسته هاستینگ شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی 20GB SSD NVMe
ترافیک ماهیانه نامحدود
حافظه‌ی Application Pool تا 800MB
نوع پنل میزبانی آخرین نسخه Plesk Onyx
تعداد سایت قابل انتشار ۲ عدد
تعداد سایت موبایل ۲ عدد
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد آلیاس دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
فضای هر ایمیل به اندازه حداکثر فضای هاست
فضای کل ایمیل‌ها به اندازه حداکثر فضای هاست
تعداد Mailing List نامحدود
تعداد FTP نامحدود
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۲ عدد
مجموع فضای MySQL به اندازه حداکثر فضای هاست
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۳ عدد
مجموع فضای MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
حداکثر فضای فایل MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
حداکثر فضای لاگ MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
دوره تمدید بسته میزبانی ۱ ساله
Web users نامحدود
ODBC connections نامحدود
DNS zone management دارد
PHP version and handler دارد
Spam filter management دارد
Antivirus management دارد
Backup and restoration دارد
Web statistics management دارد
Log rotation management دارد
Access to Application Catalog دارد
Node.js support management دارد
Git management دارد
Access to WordPress Toolkit دارد
Microsoft ASP.NET support ASP.NET 4.6.2
CGI support دارد
SSI support دارد
SSL/TLS support SEO-safe دارد
Webmail service MailEnable Webmail 10.12
IIS application pool Dedicated IIS 10
توضیحات مخصوص سایت‌های سبک اسکریپت بیس و ساده
هزینه خرید/تمدید (درهم) 840 درهم در سال ( 70 AED / ماه )
هزینه خرید/تمدید (یورو) 264 یورو در سال ( 22€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) سالانه ۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان

بسته‌ی میزبانی IRWinPlan-05

چرا میزبانی کارگزاران تجارت الکترونیک ایران؟ علت آن استفاده از جدیدترین سرور HP Gen10 مستقر در بهترین دیتاسنتر کشور در تهران، همراه با فضای ذخیره‌سازی ۲۵ برابر سریع‌تر از فضاهای ذخیره‌سازی موجود در بازار از نوع SSD NVMe و سریع‌ترین حافظه‌های سرور از نوع DDR4 و بکاپ‌گیری هفتگی رایگان با پهنای باند ۱ گیگابیت بر ثانیه و ترافیک نامحدود و مدیریت حافظه است.

به اندازه فضای هاست

ویژگی‌های بسته هاستینگ شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی 30GB SSD NVMe
ترافیک ماهیانه نامحدود
حافظه‌ی Application Pool تا 1GB
نوع پنل میزبانی آخرین نسخه Plesk Onyx
تعداد سایت قابل انتشار ۳ عدد
تعداد سایت موبایل ۳ عدد
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد آلیاس دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
فضای هر ایمیل به اندازه حداکثر فضای هاست
فضای کل ایمیل‌ها به اندازه حداکثر فضای هاست
تعداد Mailing List نامحدود
تعداد FTP نامحدود
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۳ عدد
مجموع فضای MySQL به اندازه حداکثر فضای هاست
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۴ عدد
مجموع فضای MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
حداکثر فضای فایل MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
حداکثر فضای لاگ MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
دوره تمدید بسته میزبانی ۱ ساله
Web users نامحدود
ODBC connections نامحدود
DNS zone management دارد
PHP version and handler دارد
Spam filter management دارد
Antivirus management دارد
Backup and restoration دارد
Web statistics management دارد
Log rotation management دارد
Access to Application Catalog دارد
Node.js support management دارد
Git management دارد
Access to WordPress Toolkit دارد
Microsoft ASP.NET support ASP.NET 4.6.2
CGI support دارد
SSI support دارد
SSL/TLS support SEO-safe دارد
Webmail service MailEnable Webmail 10.12
IIS application pool Dedicated IIS 10
توضیحات مخصوص سایت‌های سبک اسکریپت بیس و ساده
هزینه خرید/تمدید (درهم) 1140 درهم در سال ( 95 AED / ماه )
هزینه خرید/تمدید (یورو) 540 یورو در سال ( 45€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) سالانه ۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان

بسته‌ی میزبانی IRWinPlan-06

چرا میزبانی کارگزاران تجارت الکترونیک ایران؟ علت آن استفاده از جدیدترین سرور HP Gen10 مستقر در بهترین دیتاسنتر کشور در تهران، همراه با فضای ذخیره‌سازی ۲۵ برابر سریع‌تر از فضاهای ذخیره‌سازی موجود در بازار از نوع SSD NVMe و سریع‌ترین حافظه‌های سرور از نوع DDR4 و بکاپ‌گیری هفتگی رایگان با پهنای باند ۱ گیگابیت بر ثانیه و ترافیک نامحدود و مدیریت حافظه است.

به اندازه فضای هاست

ویژگی‌های بسته هاستینگ شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی 40GB SSD NVMe
ترافیک ماهیانه نامحدود
حافظه‌ی Application Pool تا 2GB
نوع پنل میزبانی آخرین نسخه Plesk Onyx
تعداد سایت قابل انتشار ۶ عدد
تعداد سایت موبایل ۶ عدد
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد آلیاس دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
فضای هر ایمیل به اندازه حداکثر فضای هاست
فضای کل ایمیل‌ها به اندازه حداکثر فضای هاست
تعداد Mailing List نامحدود
تعداد FTP نامحدود
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۶ عدد
مجموع فضای MySQL به اندازه حداکثر فضای هاست
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۶ عدد
مجموع فضای MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
حداکثر فضای فایل MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
حداکثر فضای لاگ MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
دوره تمدید بسته میزبانی ۱ ساله
Web users نامحدود
ODBC connections نامحدود
DNS zone management دارد
PHP version and handler دارد
Spam filter management دارد
Antivirus management دارد
Backup and restoration دارد
Web statistics management دارد
Log rotation management دارد
Access to Application Catalog دارد
Node.js support management دارد
Git management دارد
Access to WordPress Toolkit دارد
Microsoft ASP.NET support ASP.NET 4.6.2
CGI support دارد
SSI support دارد
SSL/TLS support SEO-safe دارد
Webmail service MailEnable Webmail 10.12
IIS application pool Dedicated IIS 10
توضیحات مخصوص سایت‌های پیچیده و پرمصرف و پرترافیک
هزینه خرید/تمدید (درهم) 600 درهم در سال ( 150 AED / ماه )
هزینه خرید/تمدید (یورو) 720 یورو در سال ( 60€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) سالانه ۴،۹۰۰،۰۰۰ تومان

افزونه سایت IRExt-01

در صورتی که نیاز به افزودن یک سایت شامل 5GB فضا و یک دیتابیس به بسته‌ی هاستینگ خود هستید می‌توانید از این افزونه استفاده نمایید.

ویژگی‌های افزونه‌ی هاستینگ شرح ویژگی‌ها
افزایش فضای میزبانی 5GB SSD DE
افزایش تعداد سایت قابل انتشار ۱ عدد
افزایش تعداد سایت موبایل ۱ عدد
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۱ عدد
مجموع فضای MySQL به اندازه حداکثر فضای هاست
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۱ عدد
مجموع فضای MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
حداکثر فضای فایل MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
حداکثر فضای لاگ MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
دوره تمدید بسته میزبانی تا پایان دوره‌ی جاری
هزینه خرید/تمدید (درهم) 192 درهم در سال ( 16 AED / ماه )
هزینه خرید/تمدید (یورو) 48 یورو در سال ( 4€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) سالانه ۳۹۰ هزار تومان

افزونه سایت IRExt-02

در صورتی که نیاز به افزودن یک سایت شامل 10GB فضا و دو دیتابیس به بسته‌ی هاستینگ خود هستید می‌توانید از این افزونه استفاده نمایید.

ویژگی‌های افزونه‌ی هاستینگ شرح ویژگی‌ها
افزایش فضای میزبانی 10GB SSD DE
افزایش تعداد سایت قابل انتشار ۲ عدد
افزایش تعداد سایت موبایل ۲ عدد
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۲ عدد
مجموع فضای MySQL به اندازه حداکثر فضای هاست
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۲ عدد
مجموع فضای MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
حداکثر فضای فایل MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
حداکثر فضای لاگ MS SQL به اندازه حداکثر فضای هاست
دوره تمدید بسته میزبانی تا پایان دوره‌ی جاری
هزینه خرید/تمدید (درهم) 360 درهم در سال ( 30 AED / ماه )
هزینه خرید/تمدید (یورو) 108 یورو در سال ( 9€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) سالانه ۶۹۰،۰۰۰ تومان