دات نت نیوک

خدمات گرافیک و محتوا (رابط کاربری)

پکیج ۲۲ ساعتی دورکاری کارشناس

ساعتی ۳۰،۰۰۰ تومان
هزینه اعلام شده برای فعالیت یک کارشناس خبره مسلط به پورتال های دات نت نیوک، نرم افزار گرافیکی Adobe Photoshop و آگاه به زبان های HTML/CSS با سرعت فعالیت استاندارد می باشد که ۲۲ ساعت خدمات تخصصی را طی یک ماه در بازه زمانی شنبه تا چهارشنبه و در زمان های دلخواه مشتری که از پیش برنامه ریزی شده باشد ارائه می نماید.

پکیج ۴۴ ساعتی دورکاری کارشناس

ساعتی ۲۸،۰۰۰ تومان
هزینه اعلام شده برای فعالیت یک کارشناس خبره مسلط به پورتال های دات نت نیوک، نرم افزار گرافیکی Adobe Photoshop و آگاه به زبان های HTML/CSS با سرعت فعالیت استاندارد می باشد که ۴۴ ساعت خدمات تخصصی را طی یک ماه در بازه زمانی شنبه تا چهارشنبه و در زمان های دلخواه مشتری که از پیش برنامه ریزی شده باشد ارائه می نماید.

پکیج ۶۶ ساعتی دورکاری کارشناس

ساعتی ۲۶،۰۰۰ تومان
هزینه اعلام شده برای فعالیت یک کارشناس خبره مسلط به پورتال های دات نت نیوک، نرم افزار گرافیکی Adobe Photoshop و آگاه به زبان های HTML/CSS با سرعت فعالیت استاندارد می باشد که ۶۶ ساعت خدمات تخصصی را طی یک ماه در بازه زمانی شنبه تا چهارشنبه و در زمان های دلخواه مشتری که از پیش برنامه ریزی شده باشد ارائه می نماید.

پکیج ۸۸ ساعتی دورکاری کارشناس

ساعتی ۲۴،۰۰۰ تومان
هزینه اعلام شده برای فعالیت یک کارشناس خبره مسلط به پورتال های دات نت نیوک، نرم افزار گرافیکی Adobe Photoshop و آگاه به زبان های HTML/CSS با سرعت فعالیت استاندارد می باشد که ۸۸ ساعت خدمات تخصصی را طی یک ماه در بازه زمانی شنبه تا چهارشنبه و در زمان های دلخواه مشتری که از پیش برنامه ریزی شده باشد ارائه می نماید.

پکیج ۱۱۰ ساعتی دورکاری کارشناس

ساعتی ۲۳،۰۰۰ تومان
هزینه اعلام شده برای فعالیت یک کارشناس خبره مسلط به پورتال های دات نت نیوک، نرم افزار گرافیکی Adobe Photoshop و آگاه به زبان های HTML/CSS با سرعت فعالیت استاندارد می باشد که ۱۱۰ ساعت خدمات تخصصی را طی یک ماه در بازه زمانی شنبه تا چهارشنبه و در زمان های دلخواه مشتری که از پیش برنامه ریزی شده باشد ارائه می نماید.

پکیج ۱۳۲ ساعتی دورکاری کارشناس

ساعتی ۲۲،۰۰۰ تومان
هزینه اعلام شده برای فعالیت یک کارشناس خبره مسلط به پورتال های دات نت نیوک، نرم افزار گرافیکی Adobe Photoshop و آگاه به زبان های HTML/CSS با سرعت فعالیت استاندارد می باشد که ۱۳۲ ساعت خدمات تخصصی را طی یک ماه در بازه زمانی شنبه تا چهارشنبه و در زمان های دلخواه مشتری که از پیش برنامه ریزی شده باشد ارائه می نماید.

پکیج ۱۵۴ ساعتی دورکاری کارشناس

ساعتی ۲۱،۰۰۰ تومان
هزینه اعلام شده برای فعالیت یک کارشناس خبره مسلط به پورتال های دات نت نیوک، نرم افزار گرافیکی Adobe Photoshop و آگاه به زبان های HTML/CSS با سرعت فعالیت استاندارد می باشد که ۱۵۴ ساعت خدمات تخصصی را طی یک ماه در بازه زمانی شنبه تا چهارشنبه و در زمان های دلخواه مشتری که از پیش برنامه ریزی شده باشد ارائه می نماید.

پکیج ۱۷۶ ساعتی دورکاری کارشناس

ساعتی ۲۰،۰۰۰ تومان
هزینه اعلام شده برای فعالیت یک کارشناس خبره مسلط به پورتال های دات نت نیوک، نرم افزار گرافیکی Adobe Photoshop و آگاه به زبان های HTML/CSS با سرعت فعالیت استاندارد می باشد که ۱۷۶ ساعت خدمات تخصصی را طی یک ماه در بازه زمانی شنبه تا چهارشنبه و در زمان های دلخواه مشتری که از پیش برنامه ریزی شده باشد ارائه می نماید.

طراحی پوسته گرافیکی واکنش‌گرا

هر تم (پوسته) ۹۹۰،۰۰۰ تومان
طراحی پوسته‌ی گرافیکی جدید برای وب‌سایت شما بر اساس رنگ‌بندی سازمانی و لوگو و ماهیت شرکت یا فروشگاه شما، به طوری که استانداردهای دات‌نت‌نیوک را رعایت کند و پوسته‌ای واکنش‌گرا (Responsive) باشد تا در ابزار مختلف نمایش وب‌سایت شما به درستی امکان‌پذیر باشد و کاربر به درستی صفحات را ببیند.